Dodávky, servis a opravy kompletního sortimentu lékařských nástrojů
pro veškeré operační obory.

Katalogy

Pro objednávku tištené verze katalogu kliknete zde.

V této Prezentaci můžete listovat jednotlivými katalogy firmy. Nejdříve vyberte požadovaný
katalog ze seznamu katalogů a následně z obsahu tohoto katalogu. V položkách pak dohledáte
konkrétní výrobek. Při výběru se zobrazí první strana katalogu, respektive daného oboru.

Po výběru katalogu můžete začít listovat jednotlivé stránky katalogu od strany jedna použitím
tlačítek "Další strana" a "Předchozí strana".

Jestliže znáte obj. kód výrobu, nebo část jeho názvu, můžete využít fulltextové vyhledávání
v levé části okna.

Katalogy v elektronické formě si můžete také stáhnout v sekci "Ke stažení",.

V případě preference klasických tištěných katalogů můžete použít pro jejich objednání
tento odkaz,. nebo telefon +420 566618317.