Dodávky, servis a opravy kompletního sortimentu lékařských nástrojů
pro veškeré operační obory.

Servis a opravy

Na veškeré zboží dodávané firmou 3B instruments je zajištěn jak záruční tak pozáruční servis. Záruka na jakost je poskytována po dobu 24 měsíců od jeho dodání, pokud z technických podmínek pro daný výrobek s ohledem na jeho určení a životnost nevyplývá záruka odlišná.

Záruční servis je realizován z 90% výměnným způsobem, což znamená, že zákazník dostává za vadné zboží, zboží nové. Ve zbývajících 10% ( týká se především drobných závad ), je nástroj bezplatně opraven a dopraven zpět k zákazníkovi. Nutno poznamenat, že toto se vztahuje pouze na závady nezaviněné uživatelem. Opotřebení, poškození vzniklé neadekvátním použitím, či neopatrným zacházením spadá do kategorie oprav pozáručních i v případě neuplynutí záruční lhůty. Může se však stát, že záruka je uznána i po této lhůtě. To platí pro případ, že výrobní vada je prokazatelná a na nástroji není patrno jiné mechanické poškození. 

Pozáruční servis, neboli opravy probíhají následujícím způsobem:
Po převzetí zakázky jsou nástroje překontrolovány a roztříděny na opravitelné a neopravitelné. U opravitelných následně provedeme předběžnou cenovou kalkulaci. V případě náročné opravy, která by dosáhla více než 50% ceny nového nástroje konzultujeme se zákazníkem, zda tuto opravu provádět či nikoliv. Tyto podmínky se vztahují samozřejmě i na nástroje starší a není nutné, aby dodavatelem byla naše firma.

Ceny oprav jednotlivých typů výrobků nelze stanovit pevnými sumami s ohledem na možný různý stupeň poškození totožného nástroje. Cena opravy však zahrnuje nutný materiál k jejímu provedení a hodinovou sazbu práce.

Pro představu připojujeme několik orientačních cen oprav:

 
oprava a broušení nůžek 40-150,-Kč
oprava svorek  45-200,-Kč
oprava jehelců (dle typu) 120-500,-Kč
oprava kleští 80-2000,-Kč

Součástí nabídky služeb je nejen záruční a pozáruční servis vlastních nástrojů, ale také opravy nástrojů všech firem včetně endoskopických. Provádíme taktéž drobné úpravy nástrojů, jako je zjemnění, přihnutí, naostření, ztupení atd.


Adresa pro zasílání oprav

3B instruments
Petrovická 857
592 31 Nové Město na Moravě
Tel./Fax.: 566 618 135
Tel./Fax.: 566 618 317
email: 3b@ 3b-instruments.cz